Sytuacja kryzysowa może pojawić się w każdej chwili. W zależności od profilu działalności firmy może to być m.in. wadliwa partia produktu, naganne zachowanie pracownika, akt przemocy, mobbing czy wypadek w fabryce. Są też takie wydarzenia, które powstają w wyniku prowadzenia działalności biznesowej i nie zawsze można je przewidzieć. W obu wypadkach należy przestrzegać ściśle określonych reguł komunikacji – warto znać je wcześniej. Na wizerunek firmy ma duży wpływ to, jak jej zarząd i właściciele radzą sobie w sytuacjach kryzysowych – czy chętnie udzielają wyjaśnień i podejmują działania mające na celu wyjaśnienie i zminimalizowanie negatywnych skutków danego incydentu, czy może unikają kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym i próbują zamieść wszystko pod dywan?

Aby odpowiednio przygotować się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, warto skorzystać z pomocy naszej agencji. Bezzwłocznie podejmiemy się analizy danej sytuacji i opracujemy specjalną strategię, która pozwoli poradzić sobie z zaistniałym problemem. Doskonale wiemy, jak bardzo w takich okolicznościach mediom zależy na sensacji i szybkim dostępie do informacji. Dzięki nam komunikacja zarówno z mediami, jak i otoczeniem społecznym, będzie pod kontrolą, dzięki czemu nie wyrządzi dodatkowych szkód wizerunkowych.

Prawdziwy kryzys jest wtedy, gdy sytuacja całkowicie wymyka się spod kontroli. To jednak niemożliwe, gdy jest się przygotowanym na daną ewentualność i posiada się konkretny plan działania. Nawet jeżeli nie ma takiego planu, ważna jest sprawna reakcja, ponieważ jej brak wywołuje domysły i pozwala dowolnie interpretować całe zdarzenie przez media.

Nasza agencja w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową oferuje:

 • przygotowanie scenariuszy potencjalnych zagrożeń,
 • przygotowanie planu działań, procedur i zakresu odpowiedzialności w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • adaptację centralnych planów korporacyjnych do lokalnych warunków,
 • prowadzenie centrum komunikacji w razie kryzysu,
 • strategię komunikacji po kryzysie mającą na celu odbudowę i/lub wzmocnienie reputacji.

Jak przygotować się do sytuacji kryzysowej?

Podstawową kwestią jest ocena podatności danej organizacji na potencjalną sytuację kryzysową. Określamy wtedy bieżące i potencjalne obszary zagrożeń. Aby taka ocena była trafna, niezbędna jest współpraca przedstawicieli wszystkich działów firmy. Kolejnym etapem jest opracowanie scenariuszy potencjalnych problemów, wyznaczenie zespołu ds. sytuacji kryzysowej, a także odpowiedniej osoby do kontaktów z mediami. Osoba ta musi wyróżniać się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, być opanowana, a przede wszystkim przeszkolona w zakresie profesjonalnej komunikacji z dziennikarzami. Niezbędne jest również wcześniejsze przygotowanie komunikatów nie tylko dla mediów, ale również dla pracowników. Dzięki temu pracownicy będą dobrze poinformowani o bieżących wydarzeniach, co zminimalizuje ryzyko zaburzeń w funkcjonowaniu firmy.

Kiedy kryzys zostanie już zażegnany, przychodzi czas na naprawianie szkód i umacnianie bądź odbudowywanie pozytywnego wizerunku firmy, w czym również specjalizuje się nasza agencja.
W zarządzaniu sytuacją kryzysową kluczową rolę odgrywa dobre przygotowanie – dlatego warto zrobić to dobrze. Niestety, nie każdy o tym wie. Jakie błędy popełniają firmy muszące mierzyć się z sytuacją kryzysową? Przedstawiamy kilka z nich:

 • brak wcześniej przygotowanej procedury na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • wyznaczenie nieodpowiedniej osoby do komunikacji z mediami,
 • podawanie komunikatów „na gorąco”, bez uprzedniej analizy okoliczności i przygotowania oficjalnego oświadczenia,
 • zrzucanie winy za błąd na kogoś innego, unikanie odpowiedzialności zamiast otwarte przyznanie się i obietnica naprawienia szkody,
 • ociąganie się z reakcją,
 • podawanie zbyt ogólnikowych komunikatów.

Dzięki współpracy z naszą agencją nie muszą się Państwo martwić się, że popełnią którykolwiek z tych błędów. Zadbamy o odpowiednie przygotowanie Państwa firmy na różnego rodzaju okoliczności, a także osobiście poprowadzimy Centrum Komunikacji w razie kryzysu.