Sfery działania

RELACJE Z MEDIAMI

Relacje z mediami stanowią bardzo ważny obszar działań public relations.

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Komunikacja korporacyjna wspiera zarządzanie firmą i zapewnia dialog z interesariuszami.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Komunikacja wewnętrzna odgrywa szczególną rolę w obliczu przejęć, fuzji czy restrukturyzacji.

PR PRODUKTOWY

Materiał prasowy o produkcie/marce wpływa na lepszy odbiór innych form przekazu.

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

Sytuacja kryzysowa może pojawić się w każdej chwili. Należy wtedy przestrzegać ściśle określonych reguł komunikacji.

RELACJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

Bycie odpowiedzialnym członkiem lokalnej społeczności to dobry sposób na wzmocnienie wizerunku, ułatwienie prowadzenia biznesu i zniwelowanie zagrożeń dla reputacji.

WIDEOMARKETING

Rozwój internetu, jego dywersyfikacja i rosnąca dostępność na różnego rodzaju nośnikach stwarza nowe możliwości oddziaływania na konsumentów.

więcej o usługach

20LAT DOŚWIADCZENIA
200ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
2000NIEPRZESPANYCH NOCY