Dobra kampania marketingowa tworzy i wzmacnia wizerunek produktu lub marki, wspierając sprzedaż. Działania PR są niezbędne na etapie wprowadzania nowego produktu, czyli budowania świadomości i tożsamości nowej marki, która jest odzwierciedleniem jej pożądanego sposobu postrzegania. PR wspiera także produkty, które stały się markami na kolejnych etapach rozwoju, budując zaufanie do nich, a co za tym idzie – również większą sprzedaż. PR produktowy to wiele działań prowadzących do zwiększenia znajomości i rozpoznawalności produktów i marek. Efektem dobrze opracowanej i kompleksowej strategii jest dotarcie do grupy docelowej z informacją o wyróżniających zaletach promowanego produktu/marki i zapisanie w ich świadomości pożądanego wizerunku. Działania z zakresu PR produktowego muszą więc odbywać się wielokierunkowo – dotyczą bowiem nie tylko rozpoznawalności i zwiększenia zaufania, ale również budowania wiodącej pozycji w danej kategorii.

Działania public relations są znakomitym uzupełnieniem kompleksowej strategii marki, zwiększając efekt synergii. Materiał prasowy o produkcie/marce wpływa na lepszy odbiór innych form przekazu. PR znakomicie wspiera wprowadzanie nowych produktów i wzmacnia pożądany wizerunek już istniejących marek. W niektórych wypadkach działania public relations zastępują nawet reklamę. Dzieje się tak m.in. dlatego, że działania z zakresu PR budują relacje z grupą docelową przez wymianę informacji, podczas gdy reklama odwołuje się przede wszystkim do emocji.

W zakresie naszych usług znajduje się m.in.:

 • przygotowanie kompleksowej strategii wprowadzenia nowych produktów,
 • przygotowanie planu relaunchu marki,
 • budowanie pozytywnego wizerunku produktu,
 • stworzenie planu wsparcia sprzedaży,
 • współpraca z dziennikarzami,
 • kontakty z ekspertami,
 • analiza konkurencji oraz mediów wraz z monitoringiem,
 • opracowanie materiałów prasowych,
 • organizacja wydarzeń specjalnych,
 • bieżące doradztwo strategiczne.

Wsparcie PR wzmacnia wiarygodność przekazu dotyczącego marki. Podczas działań z zakresu PR produktowego współpracujemy z mediami, prowadzimy Biuro Prasowe, przygotowujemy komunikaty i dbamy o odpowiednie realizowanie strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych. Mające na celu wzmacnianie dobrego wizerunku marki wydarzenia specjalne, których organizacją zajmuje się nasza agencja, to m.in.:

 • konferencje,
 • targi,
 • warsztaty,
 • pokazy,
 • wystawy.

PR produktowy, podobnie jak content marketing wymaga efektywnych relacji z mediami, które wspierają rozpowszechnianie treści. Podczas prowadzenia kampanii należy umiejętnie dobierać wykorzystywane narzędzia, biorąc pod uwagę rodzaj promowanego produktu. Branża, w jakiej działa nasz Klient, jest wyznacznikiem tego, z jakich kanałów komunikacji korzystamy, planując strategię public relations.

Powierzenie zarządzania wizerunkiem marki naszej agencji to właściwa decyzja, gdyż efektywna kampania musi być starannie przemyślana, opracowana i wdrożona. W naszej pracy bierzemy pod uwagę wszystkie istotne szczegóły, które następnie pozwalają nam utworzyć kompleksowy plan działania, który każdorazowo jest doskonale dopasowany do potrzeb danego Klienta. Nasze kampanie budują i wzmacniają pożądany wizerunek produktów i marek w myśl zasady „wyróżnij się lub zgiń”. Nasz zespół tworzą eksperci ds. komunikacji, a także specjaliści od produkcji filmowych, dzięki czemu zapewniamy kompleksowe strategie komunikowania, które stanowią wartość dodaną do podstawowych usług PR-owych. Efekty naszych strategii są policzalne i z powodzeniem wspierają długoterminowe cele biznesowe zleceniodawców.