O sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Ich identyfikacja z przedsiębiorstwem, motywacja i zaangażowanie mają bezpośredni wpływ na osiąganie celów biznesowych. Komunikacja wewnętrzna odgrywa szczególną rolę w obliczu przejęć, fuzji czy restrukturyzacji, często związanych z redukcją personelu – efektywnie zarządzana ogranicza negatywne skutki do minimum i ułatwia przeprowadzanie zmian. Bez sprawnej komunikacji niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie firmy, a bez pozyskania pracowników jako adwokatów organizacji, nie jest możliwe kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w otoczeniu zewnętrznym.

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej, w tym dla dużych, złożonych struktur,
 • opracowanie strategii komunikacji w czasie przejęć, fuzji i restrukturyzacji,
 • badanie/audyt komunikacji wewnętrznej i „benchmarking”,
 • tworzenie magazynów komunikacji wewnętrznej (również w wersji cyfrowej), a także programów wolontariatu pracowniczego.

Co ciekawe, komunikacja wewnętrzna może być również sposobem motywowania pracowników. To bardzo ważne, ponieważ zrezygnowani i wypaleni pracownicy nigdy nie przełożą się na sukces firmy. Aby przedsiębiorstwo mogło zwiększać swoją konkurencyjność i rozwijać się, wymagane jest zaangażowanie każdego pracownika. Komunikacja wewnętrzna ma niewątpliwy wpływ na to, jak pracownicy identyfikują się z daną organizacją i wspierają jej cele biznesowe.

Jaka powinna być efektywna komunikacja wewnętrzna?

 • Szybka

Przede wszystkim warto zadbać o szybkość przepływu informacji w firmie. Dzięki temu nie tylko można uniknąć opóźnionych przekazów, które sprzyjają plotkom, ale również zbudować zaufanie pracowników, którzy poczują, że nie zapomina się o nich w procesie obiegu informacji. Jest to znacznie korzystniejsze dla firmy niż narażanie się na to, że do pracowników dotrą informacje „z drugiej ręki”. Osoby niedoinformowane czują się wyalienowane, co nie sprzyja identyfikowaniu się z firmą.

 • Dwukierunkowa

Istotny jest również dialog z pracownikami. W końcu stanowią oni bardzo ważny element organizacji, która bez nich nie byłaby w stanie działać i konkurować na rynku. Dlatego tak istotne jest to, by korzystać z ich wiedzy i doświadczeń, a tym samym pokazywać im, że są ważni w procesie budowania danego przedsiębiorstwa oraz że są doceniani przez swojego pracodawcę.
Zapewnienie dwukierunkowości w komunikacji wewnętrznej pozwala odpowiednio wcześnie odczytywać nastroje w firmie, co daje możliwość właściwej reakcji. Pracownicy, którzy dobrze czują się w danej organizacji będą mówić o niej z zadowoleniem, co przykłada się do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 • Zrozumiała

Jeżeli komunikacja wewnętrzna ma być skuteczna, musi być oparta na prostym języku. Warto zrezygnować z technicznych i typowo korporacyjnych zwrotów – unikajmy żargonu i nowomowy. Przekazy powinny być łatwe w odbiorze – wtedy nie tylko unikniemy nieporozumień, ale również sprawimy, że firma będzie po prostu „ludzka” w odbiorze.

Najpopularniejsze narzędzia komunikacji wewnętrznej:

 • Intranet,
 • poczta e-mail,
 • tablice informacyjne,
 • blogi,
 • wideo-czaty,
 • czaty,
 • biuletyny,
 • plakaty,
 • spotkania wewnętrzne,
 • firmowe telewizje.

Istnieje również wiele niestandardowych działań, takich jak przekazywanie pracownikom zasad efektywnej komunikacji wewnętrznej w formie użytecznych gadżetów. Jednym ograniczeniem w tej kwestii jest wyobraźnia!

To, które narzędzia powinna wykorzystywać dana firma zależy od branży, struktury, a przede wszystkim od potrzeb komunikacyjnych zarządu i pracowników. Aby je określić, niezbędne jest przeprowadzenie audytu komunikacji wewnętrznej, który będzie punktem wyjścia do opracowania „szytych na miarę” rekomendacji. Dlatego nasza agencja swoją pracę rozpoczyna od wykonania takiego audytu. To właśnie w nim znajdujemy odpowiedź na pytanie, jakie narzędzia należy wykorzystać i jakie są oczekiwania pracowników, jeśli chodzi o treść i częstotliwość przekazów.