Komunikacja korporacyjna wspiera zarządzanie firmą i zapewnia dialog z jej interesariuszami, ułatwiając osiąganie celów biznesowych i zwiększając jej wartość. To narzędzie, które wykorzystywane jest m.in. przez firmy notowane na giełdach papierów wartościowych, ale nie tylko.

Kluczem do sukcesu w zakresie komunikacji korporacyjnej jest utrzymanie spójności przekazu tak, aby organizacja „mówiła jednym głosem”. Mówiąc „komunikacja”, mamy na myśli dialog z takimi podmiotami, jak interesariusze, szeroko rozumiane media, udziałowcy, partnerzy biznesowi, a także lokalne społeczności i pracownicy firmy.

Nasze podejście i metodologia umożliwiają przygotowanie strategii „szytej na miarę”. Nadrzędnym celem komunikacji zewnętrznej jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju organizacji. Aby ten cel został osiągnięty, oferujemy następujące usługi:

  • opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej,
  • budowa wizerunku zarządu firmy,
  • relacje ze społecznością lokalną,
  • eventy i projekty specjalne,
  • profesjonalne doradztwo.

W realiach dzisiejszego świata biznesowego, komunikacja korporacyjna odpowiada za reputację organizacji. To właśnie dzięki niej firmy mogą komunikować swoją misję, łączyć swoje wizje i wartości w spójny przekaz dla zainteresowanych stron. W zależności od potrzeb, współpracę z naszym Klientem rozpoczynamy zwykle od wnikliwej analizy celów biznesowych i wynikających z nich potrzeb komunikacyjnych. Aby lepiej zrozumieć kontekst planowanych działań, analizujemy również przekazy medialne i rozmawiamy z przedstawicielami grup docelowych. To wszystko umożliwia nam opracowanie skutecznej strategii, która spełni swoje zadanie – wesprze cele biznesowe firmy, a tym samym zwiększy jej wartość rynkową.

Komunikacja korporacyjna stanowi również skuteczne narzędzie do budowania relacji z interesariuszami firmy, których stanowią m.in. organizacje branżowe czy społeczności lokalne. Aby z powodzeniem zrealizować naszą usługę, musimy mieć dostęp do informacji związanych z daną grupą. Tylko wtedy będziemy w stanie przygotować strategię, która pomoże w realizacji długofalowych celów komunikacyjnych i biznesowych.

Przejrzystość i spójność komunikacji korporacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej) to dwie podstawowe cechy, które gwarantują wiarygodny wizerunek organizacji. Przekazy kierowane do wszystkich grup interesariuszy muszą bazować na faktach oraz danych, które nie są do podważenia.

Cele komunikacji korporacyjnej to m.in.:

  • wsparcie firmy w osiąganiu jej celów biznesowych,
  • zwiększenie wartości rynkowej firmy,
  • zwiększenie zysków,
  • budowa wizerunku,
  • ochrona reputacji firmy.

Profesjonalnie prowadzona komunikacja korporacyjna pomaga zbudować długotrwałe relacje, które będą procentowały, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Dzięki niej firma zyskuje zaufanie wśród wszystkich interesariuszy, co ma bezpośrednie przełożenie na jej pozycję na rynku.

Nasza agencja wspiera firmy również w ochronie ich reputacji. To naturalne, że przedsiębiorstwo, które intensywnie się rozwija lub wprowadza innowacyjne produkty, stanowiące zagrożenie dla konkurencji, w pewnym momencie będzie musiało stawić czoła negatywnym informacjom na swój temat. Umiejętna komunikacja korporacyjna planowana przez specjalistów poradzi sobie z tym wyzwaniem.